Termeni & Condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție această pagină de termeni și condiții pentru a înțelege cum colectează, utilizează și stochează KinetoArt datele dumneavoastră personale.

Art. 1. Termeni generali:

Acest site aparține KinetoArt, sediul social în Strada I.I.C. Brătianu 30, Otopeni 075100, Tel. 0724.385.533, Email: contact@kinetoart.ro.

Prin Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului www.kinetoart.ro detaliate mai jos se stabilesc condițiile în care o persoană poate vizita, accesa și utiliza acest Site.

Accesarea prezentei pagini și continuarea vizualizării Site-ului reprezintă acordul dvs. de a respecta întru totul clauzele detaliate în Termeni și Condiții, astfel stabilindu-se raporturi contractuale între utilizator și KinetoArt în ceea ce privește acest Site.

În cazul în care nu doriți ca prezentele Termeni și Condiții să vă fie aplicabile, vă rugăm să părăsiți acum Site-ul.

De asemenea, dorim să vă atenționăm că acest Site include sau va putea utiliza la un moment dat aplicații aparținând terților, caz în care accesarea și utilizarea unei astfel de aplicații este reglementată de termenii și condițiile terțului respectiv.

Art. 2. Protecția datelor personale și a vieții private

Prin accesarea Site-ului și/sau completarea formularelor de pe Site sau dezvăluirea datelor cu caracter personal prin orice altă metodă prevăzută pe Site, fiecare utilizator își exprimă acordul expres și neechivoc ca KinetoArt să acceseze datele sale personale, inclusiv a celor stocate pe rețele de socializare (gen Facebook, Twitter, etc), să trimită email-uri utilizatorului, să posteze pe Wall, să acceseze informațiile de profil de pe Facebook sau altă rețea de socializare, precum și să le stocheze și utilizeze.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, KinetoArt are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorul despre utilizator, un membru al familiei utilizatorului ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este „reclamă, marketing și publicitate” și “servicii de comunicații electronice”, precum și utilizarea datelor în vederea facturării produselor comandate.

Conform dispozițiilor art. 20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, KinetoArt are obligația de a aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt destinate utilizării de către KinetoArt și vor fi comunicate numai partenerilor contractuali cu care există sau vor fi semnate contracte de confidențialitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. La încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor în scopul de marketing și publicitate, KinetoArt nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizează numai în scopul informării lor în privința prestării serviciilor de marketing și publicitate și afișării utilizatorilor-beneficiari ai produselor și/sau serviciilor comercializate prin intermediul site-ului. KinetoArt nu răspunde pentru eventuala utilizare neautorizată a datelor cu caracter personal de către partenerii săi.

Conform Legii 667/2001, utilizatorii au următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi utilizatorii trebuie să expedieze către KinetoArt o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul din Strada I.I.C. Brătianu 30, Otopeni 075100. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției.

Dacă unele date furnizate de utilizator către KinetoArt sunt incorecte, utilizatorul se obligă să informeze imediat KinetoArt.

Art. 3. Proprietatea Site-ului

Site-ul în ansamblu, precum și toate elementele sale componente: grafica site, design, bannere, programe de calculator, toate materialele postate și/sau publicate de către KinetoArt (cum ar fi cu titlu de exemplu: înregistrări audio, înregistrări audiovizuale, înregistrări vizuale, fotografii, elemente de grafică, articole, mărci, denumiri, imagini) sunt protejate de legislația proprietății intelectuale (drepturi de autor, respective drepturi de proprietate industrială) din România și din orice alt teritoriu al lumii, indiferent dacă acest lucru este sau nu menționat în mod expres.

Reproducerea, distribuția și orice alt tip de utilizare neautorizată a Site-ului și/sau a elementelor sale componente sau a informației afișate pe Site este interzisă și se pedepsește conform legii civile, contravenționale și penale.

KinetoArt poate oricând schimba conținutul Site-ului, structura, felul informațiilor furnizate, poate suspenda sau întrerupe furnizarea de informații, poate suspenda sau întrerupe funcționarea Site-ului, poate limita accesul la anumite informații, poate limita accesul anumitor IP-uri, și/sau poate aduce orice alt fel de modificări Site-ului, fără a fi nevoie ca o notificare prealabilă să fie adresată utilizatorului și fără a fi nevoie de acordul utilizatorului.

Art. 4. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul de a descărca și de a reproduce conținutul de pe Site, numai pentru uzul personal necomercial.

Preluarea de informații de către alte site-uri poate fi făcută, fără costuri, numai în limita a 500 de semne, dar fără a se depăși jumătate din conținutul în cauză, cu obligația utilizatorului de citare a sursei care va fi însoțită de link către Site.

Este interzis în mod expres utilizatorului să:

– Modifice materiale aflate pe Site;

– Reproducă, multiplice, copieze, distribuie sau să utilizeze în orice fel, în tot sau în parte, Site-ul, în orice scop comercial;

– Înlăture în orice fel mențiunile referitoare la drepturile de autor și proprietatea industrială;

– Distribuie, transmită, afișeze, publice, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informație sau servicii/produse obținute de pe sau prin intermediul acestui Site;

– Efectueze operațiuni de “frame” sau/și “mirror” pentru orice parte a Site-ului, fără acordul expres al KinetoArt;

– Creeze o bază de date prin descărcarea și stocarea sistematică a materialelor de pe Site.

 

Art. 5. Limitarea răspunderii

KinetoArt nu răspunde pentru informațiile postate care nu sunt conforme cu realitatea sau care au suferit modificări de la data postării lor.

Informațiile sau materiale pe care Site-ul le promovează nu atrag răspunderea sub nici o formă a KinetoArt. Utilizatorii au posibilitatea și obligația să verifice și alte surse pentru a stabili exactitatea informațiilor.

Utilizatorii sunt de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze KinetoArt în judecată cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea Site-ului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, pentru prejudicii suferite în vreun fel sau provocate direct de KinetoArt ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor Termeni și Condiții.

Site-ul și bunurile, serviciile, aplicațiile terților, conținutul terților și orice alt tip de informație și conținut postat pe Site sunt oferite utilizatorului “așa cum sunt”, fără nici o obligație de răspundere din partea KinetoArt.

Site-ul poate conține funcții care permit notarea sau transmiterea unui conținut afișat de un terț. KinetoArt nu este responsabilă pentru acest conținut și nu are nici o obligație să monitorizeze conținutul acestor terți, dar în același timp poate decide că este oportun să blocheze accesul către acest conținut.

 

Materiale afișate de utilizator.

Acest Site poate conține rubrici unde utilizatorul poate posta informații, materiale, inclusiv text, imagini, fotografii, înregistrări audio, înregistrări audiovizuale, înregistrări vizuale, etc.

Utilizatorul garantează KinetoArt că materialele pe care le va afișa sunt proprietatea sa, nu sunt virusate și nu sunt codate, iar KinetoArt (inclusiv afiliații săi) este autorizată să le utilizeze, în mod gratuit, ne-exclusiv, nelimitat în timp, pe întreg teritoriul lumii, putându-le utiliza în oricare dintre modalitățile prevăzute de art. 12, art. 13 și art. 68 din Legea nr. 8/1996, fără ca utilizatorul să poată invoca încălcarea unui drept moral sau patrimonial. De asemenea, KinetoArt este autorizată să utilizeze numele/denumirea/marca utilizatorului și/sau datele personale ale utilizatorului necesare pentru a asocia afișarea cu utilizatorul, precum și să utilizeze afișarea dvs. în scop de promovare și afacere a Site-ului.

Utilizatorul garantează KinetoArt că, în legătură cu materialele pe care le va afișa, nu există și nu va exista nici o acțiune, cerere sau orice alt fel de pretenție din partea terților rezultată din:

– utilizarea fără drept de către utilizator a materialelor (fotografii, prestații artistice sau alt material purtător de drepturi de autor sau/sau de drepturi conexe dreptului de autor, informații confidențiale), precum și că prin conținutul afișat, utilizatorul:

  – nu încalcă drepturile omului, inclusiv dreptul la propria imagine sau la viață privată al unei persoane;

  – nu aduce atingere onoarei, reputației, demnității umane unei persoane;

  – nu promovează discriminarea în funcție de rasă, sex, orientarea sexuală, religie, etnie, handicap;

  – nu promovează sexualitatea explicită, limbajul sexual sau violent;

  – nu încalcă dreptul la marcă sau orice alt drept de proprietate industrială a unei persoane;

  – nu constituie o autopromovare sau o publicitate neautorizată;

  – nu săvârșește un act de concurență neloială;

  – nu transmite viruși sau coduri/programe dăunătoare sau invazive, de monitorizare a utilizării oricărui hardware, software sau echipament.

În caz de nerespectare a garanțiilor de mai sus, utilizatorul își asumă întreaga răspundere și exonerează în mod expres pe KinetoArt de orice tip de răspundere rezultată din interacțiunea utilizatorului cu Site-ul. KinetoArt se dezice de astfel de comportamente.

Utilizatorul recunoaște că KinetoArt are dreptul (nu și obligația) de a șterge orice material afișat de utilizator pe care îl consideră, la libera sa apreciere, ca fiind în contradicție cu Termenii și Condițiile sau cu politica de conduită a KinetoArt în mediul online.

KinetoArt nu răspunde pentru virusarea informatică a sistemului utilizatorului, pentru accesul neautorizat în propriul sistem sau în sistemul utilizatorului, pentru întreruperea conexiunii sau furnizării serviciilor de Internet, pentru utilizarea materialelor afișate de utilizator de către alte website-uri, inclusiv prin legături sau referințe.

 

Art.6. Concursurile

Utilizatorii care participă la concursurile organizate de KinetoArt sunt obligați să respecte pe deplin acești Termeni și Condiții, precum și regulamentul impus fiecărui concurs.

Modificarea datelor personale în timpul desfășurării concursului, schimbarea de identitate, cedarea sau vânzarea premiilor către terți, deținerea de conturi multiple în vederea creșterii șanselor de câștig sunt interzise.

Orice încălcare a acestor Termeni sau a regulamentului duce la descalificarea concurentului, în unele cazuri la blocarea accesului participării la concursurile viitoare.

 

Art. 7. Litigii

Eventualele litigii apărute între KinetoArt și utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 365/2002 privind comerțul electronic, Legea 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor pe piață.

Echipa KinetoArt